Proffesionella magdansösers utveckling

08.02.2015 20:27

På nättidningen The Gilded Sepent har det droppat in några nya inlägg den senaste tiden. En av de mer läsvärda tyckte jag var en artikel skriven av Wendy Meluch som heter "Leading the Dance, On Stage and Off". Där berättar hon på ett beskrivande sätt hur hon med hjälp av att dra paralleller till sitt yrkesverksamma liv som museikonsult, identifierat tre utvecklingsfaser som professionella magdansöser genomgår i sin danskarriärer och utveckling.

Den första fasen kallar hon för "Aktivist" där magdansösen, kort beskrivet, blir allt mer bekväm med sin kropp och under sina uppträdande framförallt känner ett behov av att bevisa att man behärskar dansen.

Den andra fasen kallar Wendy för "Värdinna" och infinner sig när man som magdansös börjar känna sig mer bekväm i sin roll som underhållare. Under denna fas är man inte lika nervös inför uppträdanden och börjar mer tänka på sin publik. Nu känner inte längre magdansösen samma behov av att bevisa sina färdigheter utan utbytet med publiken blir det centrala under uppträdandet. 

Den sista fasen kallas "Prästinna" och liknar den andra fasen men med en fördjupad förståelse för en publiks dynamik och där du som magdansös och underhållare har förmågan att ta emot publikens energi och ge den tillbaka. Utbytet med publiken har fördjupats på ett helt annat plan i förhållande till de tidigare utvecklingsfaserna. 

Jag vet inte om Wendy har rätt i sin analys och om den går att applicera och generalisera på alla professionella magdansöser globalt, men vad jag tar med mig från artikeln framförallt är hennes sätt att se tillbaka på en lång karriär och reflektera över den. Men jag tror att det är nödvändigt med en viss distans till sin magdanskarriär för att kunna identifiera några mönster i den. Personligen är jag just nu så mitt uppe i allting vad magdansvärlden har att erbjuda att jag tror att det skulle vara svårt att genomföra en liknande analys för min egen del.

Ändå rekommenderar jag att läsa Wendy's artikel och framförallt se den video som finns länkad där hon med hjälp av dansen beskriver de olika faserna på ett väldigt konkret vis. (Artikeln är skriven på engelska och finns på The Gilded Serpent.)