Nu är det bevisat: Magdans får dig att må bättre

10.09.2014 22:33

Nu har det bevisats, vad i och för sig redan jag, alla magdansöser och utövare av orientalisk dans redan visste, magdans får dig att må bättre. I Australien har en vetenskaplig studie genomförts där en grupp med magdansöser och en kontroll grupp med "vanliga icke magdansande tjejer" har fått svara på frågor bland annat rörande deras kroppsuppfattning och självbild. Studien visade att magdansöser hade en bättre självbild bland annat på grund av att de hade kroppskontroll och hade roligt medan de dansade, men inte för att de kände sig "sexiga" medan de dansade.

Forskarna menar att magdansöser betraktar sina egna kroppar från ett mer positivt perspektiv än kontroll gruppen, det är mer troligt att magdansösen är mindre missnöjd med sin kropp, och bryr sig i en mindre utsträckning av vad andra tycker om deras kroppar. Magdans är en dans som ger kvinnan makt (ownership) över sin egen kropp vilket gör att hon mår bättre om sig själva.

Forskaren samanfattar "Belly dancing is an activity associated with positive body image, because participants tend to focus less on their external appearance, and more on the experience and what they are able to do with their bodies".

Du hittar den fullständiga forskningsrapporten (på engelska) här: Tiggemann, M. et al (2014). Belly Dance as an Embodying Activity? A Test of the Embodiment Model of Positive Body Image, Sex Roles.