Det är inte alltid lätt att arbeta professionellt som magdansös

28.08.2014 16:06

Idag kan man läsa ett reportage i tidningen "USA Today" om hur det är att leva som professionell magdansös i Egypten. Reportaget, skrivet av Sarah Lynch, innefattar bland annat en intervju med den kända magdansösen Luna som idag arbetar som dansare och artist på en av the Nile boats i Kairo. Hon beskriver sina egna erfarenheter att som kvinna och magdansös leva i ett samhälle som inte är så tillåtande mot självständiga kvinnor och där sexuella trakasserier tyvärr mer eller mindre är vardag.

Om man i denna kontext även adderar arbetet som magdansös kan saker verkligen ställas på sin spets. Luna själv fick bland annat erfara en vräkning från sin bostad i Kairo då hennes hyresvärd fick reda på hennes yrke. Denna typ av bakslag gör att många verksamma magdansöser idag väljer att vara mycket restriktiva med vem man väljer att anförtro sig åt när det kommer till jobbet som magdansös.

Reportaget (skrivet på engelska) är verkligen lärvärt och innefattar flera intervjuer med andra magdansöser som är verksamma i Kairo. Jag rekommenderar det varmt!

Magdansösen Luna.