Artikel om hur magdansen i Kairo överlevt brödraskapet för att senare sjunka i popularitet

11.06.2014 19:22

I söndags (8/6) publicerade den brittiska tidningen The Independet en artikel som handlar om hur magdansen i Kairo under den senaste tiden har sjunkit i popularitet. I artikeln "How the ancient Egyptian art of belly dancing is suffering a wobble in popularity" beskriver Tom Dale hur det fanns en oro över vilken påverkan det muslimska brödraskapet skulle ha på magdansen i Egypten när det satt vid makten. Oron gällde bland annat censur eftersom brödraskapet valde att lägga ner en av magdanskanalerna på TV. Trots att magdansen överlevde brödraskapets styre menar Dale att dansens popularitet i Egypten nu har sjunkit till följd av en ökad samhällsmoral efter regeringsskiftet. Detta har lett till en ökad stigma för dansöser och musiker som försöker att försörja sig på orientalisk dans och musik.

Jag rekommenderar dig att läsa artikeln om du är magdansintresserad! (Den är skriven på engelska.)